Akvarie miljø

Vannkjemi for ferske akvarister

Dette er viktig innenfor akvaristikken. Skal en få ulike organismer som fisk og planter til å trives i et akvarie miljø, vil det være viktig å kunne ha kontroll på vannkvaliteten.  De forskjellige artene fisk, stiller ulike krav til vannkvalitet.

For de fleste kan det være nok med et enkelt testsett med strips ifra "Tetra",som viser 6 av de viktigste forutsettningene for vannkvalitet i en enkel test.KH

Vannets innhold av hydrogenkarbonater ( bikarbonater )

GH

Vannets harhetsgrad ( hart eller bløtt vann )

NO2

Vannets innhold av nitritt

NO3

Vannets innhold av nitrat

CI2

Vannets innehold av Klor

Vannets innhold av oksygen

O2

NH3

Vannets innhold av ammoniakk

CO2

Vannets innhold av karbondioksid

Vannets surhetsgrad

pH

Fe

Vannets innhold av Jern

 PO₄³⁻

Vannets innhold av fosfat

Omregningstabell for flytende væske

1 US gallon = 4 US quarts = 3,7854 Liter